Ulice a námestia Bratislavy

Vrcholným obdobím „maďarskej Bratislavy“ bolo polstoročie rakúsko-uhorskej monarchie, najmä však prvé roky 20. storočia. Vtedajšie rozvojové investície, budovy, pamätníky, novozaložené alebo pretransformované inštitúcie, organizácie, spolky integrovali pohraničné nemecko-maďarsko-slovensko-židovské mesto do rodiaceho sa maďarského národného štátu.

Tento rozmach podnecoval maďarskú elitu v Bratislave k tomu, aby všetkými možnými spôsobmi posilňovala maďarský charakter mesta. Pri budovaní nových štvrtí a ulíc sa snažili časť verejných priestranstiev pomenovať po významných maďarských osobnostiach, napríklad: Kossuth Lajos tér (pôvodný názov: Sétatér, súčasný názov: Hviezdoslavovo námestie), Deák utca (pôvodný názov: Nyerges utca, súčasný názov: Sedlárska ulica), Gróf Andrássy Gyula utca (pôvodný názov: András utca, súčasný názov: Gorkého ulica), Batthány Lajos part (pôvodný názov: Dunaquai, súčasný názov: Rázusovo nábrežie), Szilágyi Dezső utca (pôvodný názov: Hosszú utca, súčasný názov: Panská ulica), Erkel Ferenc utca (súčasný názov: Timravina ulica).

K podobným zmenám dochádzalo aj v spojitosti s pamiatkami. Obraz mesta z tohto obdobia sa zafixoval do maďarského kolektívneho povedomia a v pomerne nostalgickej podobe (najmä v Maďarsku) v ňom žije dodnes, ovplyvňujúc blízky vzťah Maďarov k hlavnému mestu Slovenska. A hoci tento proces koncom 1. svetovej vojny prerušila zmena mocenských štruktúr a vystriedal ho nový, (česko)slovakizačný prerod, jeho stopy sú v Bratislave sporadicky viditeľné dodnes.

Čoraz silnejšia vlna osídľovania spôsobila v Bratislave aj zmenu etnických pomerov. V dôsledku toho vedenie mesta v roku 1933, na základe výsledkov sčítania obyvateľov, vydalo nariadenie, aby sa v úradnom styku používali už len štátny jazyk a nemčina. Následne väčšinu maďarských tabúľ a nápisov v maďarskom jazyku z verejných priestranstiev odstránili.

Mestský národný výbor v Bratislave vo svojom uznesení zo 7. decembra 1945 schválil premenovanie všetkých ulíc, ciest, honov a tabúľ nazvaných po Nemcoch, Maďaroch a kolaborantoch. Nariadil, aby boli tieto nahradené vhodnými slovenskými alebo slovanskými názvami.