Pozsony város utcái és terei

Az Osztrák–Magyar Monarchia fél évszázada, különösen a századforduló utáni időszak volt a „magyar Pozsony” csúcspontja. Az ekkoriban végrehajtott fejlesztések, az ekkor emelt épületek, emlékművek, az ebben az időszakban alapított vagy átalakított intézmények, szervezetek, egyesületek integrálták a határ menti német–magyar–szlovák–zsidó várost a születőfélben lévő magyar nemzetállamba.

A növekedés a pozsonyi magyar elitet arra sarkallta, hogy minden lehetséges módon erősítse a város magyar jellegét. Újabb negyedek, utcák kialakulásakor a közterületek egy részét igyekeztek jeles magyar személyiségekről elnevezni. Például: Kossuth Lajos tér (eredeti neve: Sétatér, ma szlovákul Hviezdoslavovo námestie), Deák utca (Nyerges utca, Sedlárska ulica), Gróf Andrássy Gyula utca (András utca, Gorkého ulica), Batthány Lajos part (Dunaquai, Rázusovo nábrežie), Szilágyi Dezső utca (Hosszú utca, Panská ulica), Erkel Ferenc utca (Timravina ulica).

Hasonló változásokra került sor az emlékművek vonatkozásában is. Az ekkor kialakult Pozsony-kép rögzült a magyar kollektív tudatban, innen táplálkozik ma is a magyarok – elsősorban Magyarországon továbbélő – meglehetősen nosztalgikus Pozsony-képe és ebből következő vonzódása a mai szlovák fővároshoz. Noha ezt a folyamatot az első világháború végén bekövetkezett hatalomváltás megakasztotta, majd egy újabb, (cseh)szlovakizációs átalakulás váltotta fel, nyomai elvétve még ma is láthatók Bratislavában is.

Csehszlovákia megalakulása után, az egyre erőteljesebb betelepítési hullámból adódóan is megváltoztak a pozsonyi etnikai arányok. Ebből kifolyólag a város vezetősége 1933-ban a népszámlálási adatok alapján utasította a városháza illetékeseit, hogy már csak államnyelvű és német legyen a hivatali érintkezés. Ezután a magyar közterületi táblák és feliratok java részét eltávolították.

A Pozsonyi Nemzeti Bizottság 1945. december 7-i határozata leszögezte, hogy minden németek, magyarok és kollaboránsok után elnevezett utca, út, dűlő és tábla neve megszűnik, és ezeket megfelelő szlovák vagy szláv elnevezésekkel helyettesítik.