Z Pozsonyu Bratislava

Pred sto rokmi sa z maďarského mesta Pozsony (Pressburg, Prešporok), obývaného prevažne Nemcami a Maďarmi, stalo najprv nakrátko a neoficiálne Wilsonovo (Wilsonváros) a potom oficiálne Bratislava, administratívne centrum – fakticky hlavné mesto – slovenskej časti Československa.

Ulice a námestia Bratislavy

Vrcholným obdobím „maďarskej Bratislavy“ bolo polstoročie rakúsko-uhorskej monarchie, najmä však prvé roky 20. storočia.