Vodný vrch

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Vízhegy
Nemecký názov:
Am Wasserberg
1701-1800
1741: Oeser Gassel
1801-1850
1828: Beide Floriani-Gassen ; 1841: Florianigasse
1851-1900
1852: Zweite Florianigasse ; 1878: Wasserberg ; 1879: Második Floriani utca ; 1880: Oeser-utca ; 1880: Oesergasse ; 1882: Am Wasserberg ; 1882: Vízhegy ; 1887:Flórián utca
1921-1930
1921: Oeserova ; 1921: Vodný vrch
1941-1950
1943: Na hradnom vrchu
2001-2019
Vodný vrch

1741: Oeser Gassel ; 1828: Beide Floriani-Gassen ; 1841: Florianigasse ; 1852: Zweite Florianigasse ; 1878: Wasserberg ; 1879: Második Floriani utca ; 1880: Oeser-utca ; 1880: Oesergasse ; 1882: Am Wasserberg ; 1882: Vízhegy ; 1887:Flórián utca ; 1921: Oeserova ; 1921: Vodný vrch ; 1943: Na hradnom vrchu