Vajanského nábrežie

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Justi-sor
Nemecký názov:
Justilände
1801-1850
1820: Donau Quai
1851-1900
1880: Justi-sor ; 1880: Justilände ; 1881: Justisor-utca
1921-1930
1921: Justiho nábrežie ; 1930: Vajanského nábrežie
2001-2019
Vajanského nábrežie

1820: Donau Quai ; 1880: Justi-sor ; 1880: Justilände ; 1881: Justisor-utca ; 1921: Justiho nábrežie ; 1930: Vajanského nábrežie