Trnavská cesta

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Nagyszombati-út
Nemecký názov:
Tirnauerstrasse
1401-1500
1553: Thyrnar Weg ; 1555: Thyrnerstrass ; 1564: Thurnerpandt
1701-1800
1753: via Regia ad superiorem Hungariam ; 1785: Tyrnauer Linie ; 1786: Türnauer Strasse
1801-1850
1806: Türnauer Linie ; 1811: linea Tyrnaviensis ; 1817: Ivanka ; 1817: Tyrnauer Landstrasse ; 1820: Hauptstrasse nach Tyrnau ; 1824: Tyrnauer Strasse ; 1839: Tyrnauer Landstrasse ; 1841: Tyrnauerstrassengraben
1851-1900
1861: Nagyszombati vámnál ; 1865: Nagyszombati vámsoron ; 1866: Tyrnauer Strasse ; 1894: Nagyszombati út ; 1896: Nagyszombat-út
1901-1910
1905: Nagyszombati vámok
1921-1930
1927: Sauhaide pri Trnavskej ceste ; 1930: Trnavská cesta
2001-2019
Trnavská cesta

1553: Thyrnar Weg ; 1555: Thyrnerstrass ; 1564: Thurnerpandt ; 1753: via Regia ad superiorem Hungariam ; 1785: Tyrnauer Linie ; 1786: Türnauer Strasse ; 1806: Türnauer Linie ; 1811: linea Tyrnaviensis ; 1817: Ivanka ; 1817: Tyrnauer Landstrasse ; 1820: Hauptstrasse nach Tyrnau ; 1824: Tyrnauer Strasse ; 1839: Tyrnauer Landstrasse ; 1841: Tyrnauerstrassengraben ; 1861: Nagyszombati vámnál ; 1865: Nagyszombati vámsoron ; 1866: Tyrnauer Strasse ; 1894: Nagyszombati út ; 1896: Nagyszombat-út ; 1905: Nagyszombati vámok ; 1927: Sauhaide pri Trnavskej ceste ; 1930: Trnavská cesta