Tolstého ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Izabella főhercegnő-út
Nemecký názov:
Erzherzogin Isabella-Strasse
1851-1900
1897: Izabella főhercegnő-út ; 1897: Erz. Isabella-Strasse
1921-1930
1921: Tolstojova ulica. Tolstého ulica
2001-2019
Tolstého ulica

1897: Izabella főhercegnő-út ; 1897: Erz. Isabella-Strasse ; 1921: Tolstojova ulica. Tolstého ulica