Štúrova ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Baross Gábor-út
Nemecký názov:
Baross Gábor-Strasse
1801-1850
1829: Landerergasse ; 1836: platea Landeriana
1851-1900
1877: Baros-utcza ; 1890: Landererutcza ; 1891: Baross Gábor-út ; 1894: Baross-utca ; 1894: Barossstrasse
1911-1920
1920: Šrobárova ulica
1921-1930
1921: Štúrova cesta
1941-1950
1945: Štúrova ulica
2001-2019
Štúrova ulica

1829: Landerergasse ; 1836: platea Landeriana ; 1877: Baros-utcza ; 1890: Landererutcza ; 1891: Baross Gábor-út ; 1894: Baross-utca ; 1894: Barossstrasse ; 1920: Šrobárova ulica ; 1921: Štúrova cesta ; 1945: Štúrova ulica