Radlinského ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Ország-út
Nemecký názov:
Landstrasse
1601-1700
1653: Landstrassen
1701-1800
1734: Lant Strassen ; 1757: Landstrasse ; 1771: Ober Landstrasse ; 1777: Aussern Linie-Gassen in Poindl ; 1786: Obern Linie Gassen
1851-1900
1865: Felsőországút ; 1868: Felső Ország út ; 1879: Ország-út ; 1879: Landstrasse ; 1887: Ország utza
1921-1930
1921: Krajinská cesta ; 1930: Radlinského ulica
2001-2019
Radlinského ulica

1653: Landstrassen ; 1734: Lant Strassen ; 1757: Landstrasse ; 1771: Ober Landstrasse ; 1777: Aussern Linie-Gassen in Poindl ; 1786: Obern Linie Gassen ; 1865: Felsőországút ; 1868: Felső Ország út ; 1879: Ország-út ; 1879: Landstrasse ; 1887: Ország utza ; 1921: Krajinská cesta ; 1930: Radlinského ulica