Pilárikova ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Kölcsey Ferenc-utca
Nemecký názov:
Kölcsey Ferenc-gasse
1851-1900
1899: Kölcsey Ferenc-utca
1911-1920
1914: Kölcsey-utca
1921-1930
1923: Kölcseyho ulica
1931-1940
1931: Chasam Sofer ulica ; 1932: Kölcseyho ulica
1941-1950
1945: Pilárikova ulica
2001-2019
Pilárikova ulica

1899: Kölcsey Ferenc-utca ; 1914: Kölcsey-utca ; 1923: Kölcseyho ulica ; 1931: Chasam Sofer ulica ; 1932: Kölcseyho ulica ; 1945: Pilárikova ulica