Partizánska ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Vutkovich Sándor-utca
Nemecký názov:
Vutkovich Sándor-gasse
1851-1900
1894: Wölferl út
1901-1910
1905: Vutkovich Sándor utca ; 1905: Vutkovich Sándor-Gasse ; 1907: Wölferl-út ; 1908: Vutkovich Sándor-Gasse
1911-1920
1920: Vegelinova ulica
1941-1950
1945: Partizánska ulica
2001-2019
Partizánska ulica

1894: Wölferl út ; 1905: Vutkovich Sándor utca ; 1905: Vutkovich Sándor-Gasse ; 1907: Wölferl-út ; 1908: Vutkovich Sándor-Gasse ; 1920: Vegelinova ulica ; 1945: Partizánska ulica