Olejkárska ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Segner-út
Nemecký názov:
Segnerstrasse
1851-1900
1879: Segner-utca ; 1879: Segnerstrasse
1921-1930
1925: Segnerova cesta
1941-1950
1945: Olejkárska ulica
2001-2019
Olejkárska ulica

1879: Segner-utca ; 1879: Segnerstrasse ; 1925: Segnerova cesta ; 1945: Olejkárska ulica