Novosvetská ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Ujvilági-út
Nemecký názov:
Neuewelt-weg
1801-1850
1837: Neue Welt ; 1837: Neue Weltweg ; 1837: Újvilági út
1921-1930
1923: Novosvetská ulica
2001-2019
Novosvetská ulica

1837: Neue Welt ; 1837: Neue Weltweg ; 1837: Újvilági út ; 1923: Novosvetská ulica