Nábrežie armádneho generála Ludvíka Slobodu

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Messerschmidt-utca
Nemecký názov:
Messerschmidtgasse
1851-1900
1879: Várallyai hetedik mellék utca ; 1879: Messerschmidt-utca ; 1879: Messerschmidtgasse
1921-1930
1921: Messerschmidtova ulica
1941-1950
1945: Ipeľská ulica
2001-2019
Ipeľská ulica

1879: Várallyai hetedik mellék utca ; 1879: Messerschmidt-utca ; 1879: Messerschmidtgasse ; 1921: Messerschmidtova ulica ; 1945: Ipeľská ulica