Lýcejná ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Lyceum-utca
Nemecký názov:
Lyceumgasse
1701-1800
1767: Schul-Gassel
1801-1850
1820: Schul-Gasse
1851-1900
1861: Conventgasse ; 1870: Konventgasse ; 1879: Belgasse ; 1879: Belutca ; 1898: Bél-utca ; 1898: Bélgasse ; 1894: Lyceum-utca ; 1898: Bél Mátyás-utca
1921-1930
1925: Lyceálna ulica ; 1930: Bel Matejova ulica
1941-1950
1945: Lýcejná ulica
2001-2019
Lýcejná ulica

1767: Schul-Gassel ; 1820: Schul-Gasse ; 1861: Conventgasse ; 1870: Konventgasse ; 1879: Belgasse ; 1879: Belutca ; 1898: Bél-utca ; 1898: Bélgasse ; 1894: Lyceum-utca ; 1898: Bél Mátyás-utca ; 1925: Lyceálna ulica ; 1930: Bel Matejova ulica ; 1945: Lýcejná ulica