Legionárska ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Honvéd-utca
Nemecký názov:
Honvédgasse
1851-1900
1879: Gasztány-Acker ; 1879: Honvéd-utca ; 1879: Honvédgasse
2001-2019
Legionárska ulica

1879: Gasztány-Acker ; 1879: Honvéd-utca ; 1879: Honvédgasse