Kúpeľná ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Fürdő-utca
Nemecký názov:
Badgasse
1701-1800
1789: Pfeffer Gasse ; 1795: Baadgässl ; 1799: Pfeffegässl
1801-1850
1826: Badnergasse ; 1837: Badgässchen ; 1850: Pfeffergässchen
1851-1900
1877: Fürdőutcza ; 1879: Fürdő-utca ; 1879: Baadgasse
1921-1930
1921: Kúpeľná ulica
2001-2019
Kúpeľná ulica

1789: Pfeffer Gasse ; 1795: Baadgässl ; 1799: Pfeffegässl ; 1826: Badnergasse ; 1837: Badgässchen ; 1850: Pfeffergässchen ; 1877: Fürdőutcza ; 1879: Fürdő-utca ; 1879: Baadgasse ; 1921: Kúpeľná ulica