Karpatská ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Kárpát-utca
Nemecký názov:
Karpathengasse
1701-1800
1780: Via Promontorialis
1801-1850
1820: Pölner Weg ; 1850: Pöln Linie
1851-1900
1899: Kárpát-utca
1911-1920
1916: Karpathengasse
1921-1930
1921: Karpatksá ulica
1931-1940
1935: Masarykova ulica
1941-1950
1950: Karpatská ulica
2001-2019
Karpatská ulica

1780: Via Promontorialis ; 1820: Pölner Weg ; 1850: Pöln Linie ; 1899: Kárpát-utca ; 1916: Karpathengasse ; 1921: Karpatksá ulica ; 1935: Masarykova ulica ; 1950: Karpatská ulica