Jelenia ulica

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Szarvas-utca
Nemecký názov:
Hirschengasse
1851-1900
1899: Szarvas utca
1911-1920
1916: Hirschengasse
1921-1930
1929: Jeleňová ulica
1941-1950
1943: ulica Hlinkovej mládeže ; 1945: Jelenia ulica
2001-2019
Jelenia ulica

1899: Szarvas utca ; 1916: Hirschengasse ; 1929: Jeleňová ulica ; 1943: ulica Hlinkovej mládeže ; 1945: Jelenia ulica