Dunajské nábrežie / zaniklo ; megszűnt

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Petzl-utca
Nemecký názov:
Petzlgasse
1851-1900
1872: Petergasse am Zuckermantl ; 1880: Petzl-utca ; 1880: Petzgasse
1931-1940
1931: Petzlova ulica
1941-1950
1945: Slatinská ulica
2001-2019
Slatinská ulica

1872: Petergasse am Zuckermantl ; 1880: Petzl-utca ; 1880: Petzgasse ; 1931: Petzlova ulica ; 1945: Slatinská ulica