Dunajská ulica / zanikla ; megszűnt/

Kategória:
Ulica
Maďarský názov:
Wiesner-utca
Nemecký názov:
Wiesnergasse
1851-1900
1879: Ganaj utca ; 1879: Mistgasse ; 1879: Wiesner utca ; 1879: Wiesnergasse
2001-2019
Dunajská ulica / zanikla ; megszűnt/

1879: Ganaj utca ; 1879: Mistgasse ; 1879: Wiesner utca ; 1879: Wiesnergasse