Ventúrska ulica

Kategória:
Utca
Magyar név:
Ventur-utca
Német név:
Venturgasse
1401-1500
1472: Venturgasse
1601-1700
1675: Wenturgassen
1701-1800
1745: platea Ventur
1851-1900
1879: Ventur utca ; 1879: Venturgasse
1941-1950
1945: Jiráskova uilca
1981-1990
1990: Ventúrska ulica
2001-2019
Ventúrska ulica

1472: Venturgasse ; 1675: Wenturgassen ; 1745: platea Ventur ; 1879: Ventur utca ; 1879: Venturgasse ; 1945: Jiráskova uilca ; 1990: Ventúrska ulica