Odborárske námestie

Kategória:
Utca
Magyar név:
Marhavásár-tér
Német név:
Viehmarkt
1601-1700
1653: Viehmackht
1851-1900
1872: Viehmarktplatz ; 1876: Viehmarkt ; 1879: Marhavásár-tér ; 1879: Viehmarkt ; 1884: Marhavásár
1911-1920
1912: Marhavásár telep
1921-1930
1921: Dobytčí trh ; 1930: Kadlecovo námestie
1941-1950
1942: námestie cára Borisa II. ; 1945: Churchillovo námestie ; 1948: Odborárske námestie
2001-2019
Odborárske námestie

1653: Viehmackht ; 1872: Viehmarktplatz ; 1876: Viehmarkt ; 1879: Marhavásár-tér ; 1879: Viehmarkt ; 1884: Marhavásár ; 1912: Marhavásár telep ; 1921: Dobytčí trh ; 1930: Kadlecovo námestie ; 1942: námestie cára Borisa II. ; 1945: Churchillovo námestie ; 1948: Odborárske námestie