Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu/ Dvořákovo nábrežie

Kategória:
Utca
Magyar név:
Steinwall-tér
Német név:
Steinwallpaltz
1851-1900
1880: Steinwall-tér ; 1880: Steinwallplatz
1931-1940
1939: Steinwallovo námestie
1941-1950
1945: Mockovo námestie
1971-1980
1975: Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu/ Dvořákovo nábrežie
2001-2019
Mockovo námestie

1880: Steinwall-tér ; 1880: Steinwallplatz ; 1939: Steinwallovo námestie ; 1945: Mockovo námestie ; 1975: Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu