Jaskový rad

Kategória:
Utca
Magyar név:
Alagút-sor
Német név:
Tunnelzeile
1851-1900
1865: Tunnelgarten ; 1899 Alagút sor ; 1900 Alagútkert
1911-1920
1916: Tunnelzeile
1921-1930
1921: Na Jaskovom rade ; 1925: Jaskový rad ; 1926: Tunelový rad
2001-2019
Jaskový rad